Archive for tag: Design

Sağlık Hizmetlerinin Tasarım Düşüncesindeki Zorlukların Üstesinden Gelmek

fitness-group-PHUSFKC(1)

Yakın tarihli bir gönderide, sağlık sektöründeki müşteri deneyimlerini iyileştirmek için bir araç olarak “yolculuk haritalaması” nı tartıştık. Bu haft...

Read More 0
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.