Bölümler

Çelik yapı

Çelik yapı

Çelik yapı

Çelik Yapı Tasarım Kodları
  • EN 1990 Eurocode: Yapısal tasarımın temeli
  • EN 1991 Eurocode 1: Yapılar üzerindeki eylemler
  • EN 1992 Eurocode 2: Betonarme yapıların tasarımı
  • EN 1993 Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı
  • EN 1994 Eurocode 4: Kompozit çelik ve beton yapıların tasarımı
  • EN 1995 Eurocode 5: Ahşap yapıların tasarımı
  • EN 1996 Eurocode 6: Yığma yapıların tasarımı
  • EN 1997 Eurocode 7: Jeoteknik tasarım
  • EN 1998 Eurocode 8: Depreme dayanıklı yapı tasarımı
  • EN 1999 Eurocode 9: Alüminyum Yapıların Tasarımı

Çelik Yapı Tasarım Programları

STAAD.Pro, RAM Yapısal Sistem, 3D - XFRAME3D, Analysis3D, AutoCAD Tesisi, SolidWorks, Coade Plant Proffesional

Çelik Yapı Malzemeleri

Tüm S grubu malzemeleri